Willis Towers Watson tilbyder danske organisationer et uvildigt og helhedsorienteret syn på risici med henblik på at skabe trygge rammer og sikre balance mellem indsats og risiko. 

 

Strategisk og operationel risikohåndtering
Risikorådgivere fra Willis Towers Watson tager udgangspunkt i den enkelte organisation og dens medarbejdere, når de hjælper organisationer med at identificere, prioritere og minimere alle former for risici. Med analyser, der både omfatter strategisk og operationel håndtering af risici, sikres et kvalificeret grundlag for en konstruktiv og tværgående dialog internt i danske kommuner og regioner. 

Willis Towers Watson udvikler skræddersyet løsninger, der omfatter forebyggelse, beredskab og forsikring – og giver offentlige organisationer de bedste forudsætninger for at undgå skader og begrænse tab. 

 

Blandt verdens største risikorådgivere
Willis Towers Watson har mere end 30 års erfaring på det danske marked og er Danmarks største, uvildige rådgiver inden for risikostyring med 450 medarbejdere i Danmark – og mere end 40.000 medarbejdere på verdensplan.

 

Læs mere om Willis Towers Watson