Poul Schmith er et dansk internationalt orienteret full-service advokatkontor med 70+ partnere, 430+ jurister/erhvervsjurister og 690+ medarbejdere i alt.

 

Vores værdifundament er ordentlighed. Vi samarbejder med kunder i den private sektor og med kommuner, regioner og institutioner i den offentlige sektor, og vi har i mere end 80 år været statens primære advokat.

 

Vi stræber efter at give den bedste kundeoplevelse. Vi er nysgerrige og tænker kreativt. Vi er anerkendt for vores evne til at forstå kunden og kundens behov og den politiske eller kommercielle kontekst, som kunden arbejder i.

 

Risikorådgivning og konflikthåndtering er centrale elementer i vores arbejde. Det gælder ikke mindst på det forsikrings- og erstatningsretlige område, hvor vores specialisterfaring omfatter bl.a. offentlige myndigheders erstatningsansvar, myndighedsafgørelsers gyldighed, lovligheden af sagsbehandlingen, ansvaret for sagsbehandlingstiden samt bygningers og vejes indretning og vedligeholdelse, skader på bygninger og personskade.

 

Bæredygtighed er en integreret del af vores forretningsstrategi, både grøn bæredygtighed og det menneskelige aspekt af bæredygtighed, hvor vi har fokus på ansvarlig og moderne ledelse, sundhed, ligestilling og diversitet.

 

Læs mere om Poul Schmith her.