Molter Consult ApS rådgiver og udfører opgaver inden for sikkerhed, sikring og risikostyring. Virksomheden løser utallige opgaver, specielt for kommuner og regioner.

Virksomheden er ISO 9001-certificeret som uvildig rådgiver inden for sikringsrådgivning.

Vores ydelser omfatter:

 • Afdækning af risikoområder generelt og i forhold til konkrete driftsopgaver
 • risikostyring og udarbejdelse af overordnede politikker for alle områder af den kommunale organisation, herunder:
  • risikopolitikker
  • sikringspolitikker og vejledninger til de involverede institutioner og medarbejdere
  • forsikringspolitikker samt vejledninger til de involverede institutioner og medarbejdere
 • professionel rådgivning ved udbud af sikringsydelser
 • konkrete handlingsplaner for krisestyring, så kommunens/regionens drift kan fortsættes og forbundne omkostninger minimeres
 • planer for sikring af medarbejdere, biler og ejendomme
 • rådgivning i forbindelse med implementering af elektroniske nøglesystemer i hjemmeplejen, ældreplejen og voksenservice

Læs mere på: www.molterconsult.dk

For yderligere informationer, kontakt:

Ulf B. Molter
Molter Consult ApS
Korntoften 8
DK-7100 Vejle
Telefon: +45 23 49 90 06
E-mail: ulf.molter@molterconsult.dk