Hos Leif Hansen Bygherrerådgivning beskæftiger vi os med alle slags risikorådgivning i forbindelse med bygherrerådgivning – både for offentlige og private.

Vi er bygherres partner fra ide til drift og vi tror på, at en gennemarbejdet strategi og helhedstænkning kombineret med grundig planlægning og organisering er afgørende for et projekts succes.

 

Risikorådgivning

I vores risikoteam arbejder vi med at afdække risici / risikoanalyser i forbindelse med ejendomme og byggeri.

 

For forsikringsselskaber:

 • Risikoanalyser i forbindelse med tegning af forsikringspolicer bygningsbrand, rådgiver og projektforsikringer mm
 • Vurdering af forhold omkring bygningsfysik, fugt ,statik og klimapåvirkninger
 • Stormflods- og oversvømmelsesrådgivning
 • Drone overflyvning og kortlægning af skader og skadesområder

 

For bygherre:

 • Udarbejdelse af beredskabsplaner brand, storm, oversvømmelse og terrorsikring i forbindelse med et byggeri
 • Diverse projektanalyser og projektgranskning primært for bygbarhed og risikoforhold
 • Optimering af byggeprocesser og risikovurderinger af projekter.
 • Bygherretilsyn i byggeprocessen med fokus på afhjælpning af fejl og mangler
 • Vurdering af bygningsfysik / indeklima og arbejdsmiljø
 • Skadeopgørelser
 • Afdækning af tekniske og økonomiske risici

 

For driftsherre:

 • Bygningssyn og tilstandsrapporter,  PPV planer.
 • Driftsoptimering af ejendomme og vurdering af drift risici f.eks forebyggelse af brand
 • Udarbejdelse af sikkerheds og beredskabsplaner
 • EL Sikkerhedscheck
 • Analyser af ejendommes parathed overfor klimapåvirkninger.
 • Udbud af driftsopgaver FM mm.

 

Læs mere om Leif Hansen Bygherrerådgivning her