Langmach Ribe er en rådgivningsvirksomhed med fokus på forebyggelse, risikostyring og brandrådgivning. Vi rådgiver blandt andet kommuner og andre offentlige og private organisationer og har specialiceret os inden for disse områder:

 

RISIKOSTYRING OG FOREBYGGELSE

Bygningsgennemgange af virksomheders, boligselskabers og kommuners bygninger med relevant risikoinformation og sikringstiltag der belyser risici inden for bygning, løsøre, brand, sikring og drift. Ingeniørrapporter til forsikringsmæglere og virksomheder med relevante risikoinformationer, sikringstiltag og forsikringsværdier til brug for EML-vurderinger.

 

CERTIFICERET BRANDRÅDGIVNING

Udarbejdelse af brandteknisk dokumentation for byggesager herunder starterklæringer, brandstrategier, flugtvejstegninger, DKV-planer samt rådgivning ved ABA-udbud, termisk og mekanisk brandventilation, sprinkling, ATEX, beredskabsplaner og varmt arbejde.

 

E-LEARNING

Uddannelse med fokus på styring og minimering af risici for bygnings skader, tab af værdier og driftsstop samt sikkerhed og tryghed for bygningens brugere. Modulet er udviklet til både kommuner og boligforeninger.

 

Hvis I har lyst til at høre mere er I velkommen til at kontakte Ivan Langmach på mobil 24 45 45 11

 

Læs mere om Langmach Ribe her