DanTaet a/s udvikler, fremstiller og markedsfører læksikringssystemer til alle typer rørinstallationer.Gennem innovation, patentering, økonomisk uafhængighed og stærke samarbejdspartnere har DanTaet siden 1986 opretholdt en højt specialiseret niche på inden- og udenlandske markeder.

Med DanTaet sikring opnås en kraftig reduktion af såvel vandskader som ressourcespild, hvorfor DanTaet er selvskreven til læksikring af fjernvarme-, brugsvands- og kølevandinstallationer i såvel nybyggeri som renoverings- og energioptimeringsprojekter.

En omfattende after-sales service bidrager til at opretholde et meget højt pålidelighedsniveau, således både kunder og partnere bestandig kan have tillid til DanTaet systemerne.

Du kan læse mere om DanTaet a/s på www.dantaet.dk/