Af Lars Steen Nielsen, administrerende direktør

Den danske udfordrer
Vi ser os som den danske udfordrer i et marked præget af store udenlandsejede aktører. Vi skal udfordre, og det skal være igennem høj faglighed, individuelle hensyn, professionel rådgivning, tæt samarbejde via unikke relationer og ikke mindst gennem troværdighed og tillid. Derved tilfører vi dig som kunde værdi.

Rådgivning
I en tid, hvor specielt de store udenlandske mæglerhuse fokuserer mere og mere på at arbejde med forsikringspools, hvor rådgivning og individuelle hensyn neddrosles kraftigt til fordel for standardløsninger efter konceptet ”one size fits all”, holder vi fast i vores DNA – nemlig at være en uvildig rådgiver med kundetilpassede løsninger.

Forsikringspools kan godt være en løsning vi også anvender, men det er som oftest kun relevant for en gruppe af virksomheder indenfor samme branche, der kan samles i en gruppeaftale. Vi er som mennesker og virksomheder forskellige, og det er netop den individuelle og skræddersyede løsning vi prioriterer og tilbyder vore kunder. – Det synes vi I fortjener!

For dig som kunde betyder det en individuel og skræddersyet løsning i et tæt og tillidsfuldt samarbejde, som også inkluderer forsikringsgiverne. Vi tror på, at disse værdier og den tilgang til vores arbejde giver de bedste resultater. Ja – vi kan dokumentere det.

Mange virksomheder har, forståeligt nok, svært ved at skabe overblik over virksomhedens risici og samlede risikoomkostninger. Eksempelvis om en skade er korrekt behandlet og afregnet og over hvem der har ansvaret i forsikringssager, når eksterne parter og komplicerede kontraktforhold er i spil. Her er Contea måden og vores individuelle tilgang helt essentiel.

Omkostningsstruktur
Hvordan kan vi så gøre dette, og stadig være konkurrencedygtige på vores priser? Det kan vi fordi, vi er en dansk ejet virksomhed, som ikke er underlagt et udenlandsk moderselskabs koncept- og indtjeningskrav. Dette gør os manøvredygtige og omstillingsparate således vi altid, uden eksempelvis at skulle spørge i New York eller London, kan sætte dig i centrum og tilpasse vores ydelser og prisstruktur til dine ønsker og reelle behov i stedet for i fastlåste koncepter og pools.

Contea måden
Contea er en sammentrækning af ordene confidence og teamwork. Tillid og samarbejde. Hos os er det bestemt ikke slidte fraser, men en grundlæggende del af vores kultur. De præger organisationen både indadtil og udadtil. Igennem vores handlinger gør vi os fortjent til kundernes og hinandens tillid. I Contea prioriterer vi åbenhed og dét at være tilgængelige og lyttende. Vi prioriterer det personlige engagement i dig som kunde, fordi det skaber gensidig tillid. Vi tror på, at tilliden i et godt samarbejde skaber merværdi for dig.

Læs mere om Contea på www.contea.dk