Med et mål om at øge sikkerhed og tryghed i hverdagen har CIM Mobility udviklet den dynamiske CMA platform, der med enkel aktivering advarer effektivt, individuelt og eventuelt lydløst om akutte situationer som brand, katastrofer og terror (PLOV hændelser).

 

CMA tager udgangspunkt i dybdegående indsigt i de stadig stigende krav til kriseberedskab og sikrer en visionær integration af digitaliseret kriseberedskab i allerede eksisterende IT platforme og databaser.

 

Platformen danner ved aktivering strukturerede, individuelle alarmerings-, evakuerings- og barrikaderingsinstrukser til berørte responsgrupper – herunder flugtveje. Instrukserne sendes via f.eks. SMS hvilket sikrer høj respons og effektiv handling.

 

Systemet kan tilkobles eksisterende kablede eller trådløse alarmtryk eller aktiveres via godkendte mobiltelefoner – og er integrerbar med Microsoft Exchange Servere, Office 365, XML, KMD,  og andre systemer via API.

 

CMA er målrettet offentlige institutioner og udviklet i tæt samarbejde med Esbjerg Kommune.

 

Læs mere om Cim Mobility her