Mange af de medarbejdere, der arbejder med forsikringer og risikostyring i kommuner og regioner får inspiration og idéer til arbejdet med risikostyring, når de deltager i Danske Risikorådgiveres temadage, årsmøder, erfa-møder og andre netværksarrangementer. 

Desværre kommer rigtig mange tilbage til en hverdag, hvor administration af skadeanmeldelser, oprettelse af nye forsikringspolicer, kontering og udbudsregler fylder så meget, at der ikke bliver tid og overskud til selv at lave en effektiv risikostyringsindsats i sin egen organisation. 

Årsagerne hertil kan være mange. Nogle har måske ikke en jobbeskrivelse, hvor risikostyring er et tema. Andre har det som en del af jobbeskrivelsen, men mangle ressourcer, eller opbakning fra nærmeste leder, så ressourcerne kan blive stillet til rådighed. Og andre må måske bare konstatere, at risikostyring ikke er forankret i organisationen, så når man prøver at sætte tiltag i gang, er der ikke nogen modtager, eller medspiller. Desværre!

COK og Danske Risikorådgiver startede i 2017, den nye risikorådgiveruddannelse. Uddannelsen sætter specielt meget fokus på din rolle som risikorådgiver. 

Overskriftener og hovedtemaerne er følgende:

Hvilke redskaber og metoder kan jeg anvende for at blive synlig i min egen organisation?

Hvorledes kommunikerer jeg med min nærmeste leder?

Hvorledes argumenterer jeg for min sag overfor direktionen og politikkerne? 

Hvordan får jeg medspillere og ikke modspillere?

Alle punkterne bliver inddraget i undervisningen og er blandt de cases, du kommer til at arbejde med på uddannelsen. 

Hvis du er interesseret i at høre mere eller tilmelde dig den nye uddannelse, som starter op den 1. oktober 2019, så kan du finde flere informationer på www.danskerisikoraadgivere.dk eller www.cok.dk , eller kontakte chefkonsulent Hanne Lykke på hl@cok.dk