Bestyrelsen i Danske Risikorådgivere ønskede at høre medlemmernes ønsker og synspunkter til udviklingen af foreningen frem mod 2020.

En projektgruppe, DR20, bestående af medlemmer af foreningen udarbejdede i 2012 et forslag til udviklingen af foreningen, som blev taget til efterretning af foreningens bestyrelse, og som indgik i bestyrelsens overvejelser over foreningens strategiplan, DR2020, fra 2013.

Bestyrelsen ønskede i efteråret 2013 også at indhente supplerende anbefalinger til den vedtagne strategiplan fra en række eksterne videnspersoner, repræsenterende virksomheder blandt foreningens samarbejdspartnere. Disse er nu kommet med deres anbefalinger, og også disse anbefalinger vil indgå i bestyrelsens fortsatte strategiarbejde.

Bestyrelsen vil nu gerne høre foreningens medlemmer om deres ønsker og synspunkter gennem en spørgeskemaundersøgelse.

Resultaterne af undersøgelsen blev præsenteret på årskonferencen den 10.- 11. april 2014, og de vil indgå i bestyrelsen videre arbejde med strategien frem mod 2020.

Læs resultaterne af undersøgelsen her