Vælg regnskabsår

Årsregnskab 2021

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2021 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2020

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2020 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2019

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2019 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2018

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2018 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2017

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2017 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2016

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2016 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2015

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2015 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2014

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2014 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2013

Direktionen har aflagt årsrapport for året 2013 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2012

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2012 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultat.

Underskrevet af bestyrelsen den 25. januar 2013

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2019
Empty tab. Edit page to add content here.
Årsregnskab 2011

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskab/årsrapport for 2011 for Danske Risikorådgivere.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Underskrevet af bestyrelsen den 27. januar 2012.

Læs årsrapporten her

Årsregnskab 2010

Internt regnskab 2010

Bestyrelsens erklæring

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for året 2010 for Danske Risikorådgivere. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigstmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, financielle stilling samt resultatet.

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling, årets resultat og den financielle udvikling, fremgår af årsrapporten samt denne beretning.Foreningens aktiviteter har i periodens løb udviklet sig positivt og resultatet af driften må anses for tilfredsstillende. For næste år forventes samme aktivitet.

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker
vurderingen af selskabets forhold.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Læs regnskabet her

Budgetter

Budget 2018

Danske Risikorådgiveres budget 2018

Læs her