Medlemskab

Hvordan man bliver medlem:
Man melder sig ind ved kontakte foreningens sekretariat på info@danskerisikoraadgivere.dk.

Pris for medlemskab:
Et årskontingent koster kr. 700,- pr. medlem, beløbet fastsættes af generalforsamlingen og opkræves forud i januar kvartal.

Hvem der kan blive medlem:
Jfr. vedtægternes § 3 Som ordinært medlem af foreningen kan optages personer i offentligt regi, der arbejder med risikostyring, herunder forsikring, samt sikkerheds- og sundhedsarbejde, eller beskæftigelse, som efter forretningsudvalgets afgørelse kan sidestilles hermed.

og

§ 4 Samarbejdspartnere, der arbejder med risikostyring, herunder forsikring, samt sikkerheds- og sundhedsarbejde, eller beskæftigelse, som efter forretningsudvalgets afgørelse kan sidestilles hermed, kan optages i foreningen.

Hvad man får for sit medlemsskab:
Man får viden og værktøj og et godt grundlag for erfaringsudveksling medlemmerne imellem. Mulighed for deltagelse i foreningens arrangementer herunder årsmøde. Adgang til foreningens hjemmeside og nyhedsbreve med brugbar viden og erfaringer om navnlig arbejdsmiljø-, sikrings- og forsikringsarbejde.

Seniorafdelingen

Seniorafdelingen blev stiftet i Nyborg, den 25. aug. 2011.

Foreningens medlemmer er alle pensionerede, tidligere risikostyrings-koordinatorer fra den kommunale sektor og regionerne eller på anden måde tilknyttet branchen.

For at blive medlem af foreningen, og dermed seniorafdelingen, betales et engangsbeløb, der dækker et livsvarigt medlemskab af Danske Risikorådgivere.

Der er også mulighed for at deltage på foreningens årsmøder, som ligger hvert år i april. Prisen for at deltage på årsmøderne aftales fra år til år.

Seniorafdelingen afholder årligt to møder – et sommermøde og et julemøde. Det er ideen, at disse møder afholdes på skift rundt i landet.

Formål: Hyggeforening med fagligt indhold.

For mere information, kontakt venligst Jørgen Møller på jorgen@skovparknet.dk

Seniorafdelingens brevpapir

Referater