Danske Risikorådgivere

Danske Risikorådgivere er en forening af professionelle rådgivere indenfor forsikring, sikring og arbejdsmiljø ansat i offentlige og private virksomheder.

– Det er os, der stiller spørgsmålene

Danske Risikorådgiveres medlemmer arbejder med at identificere og vurdere risici, sikre mennesker og værdier og forebygge skader og ulykker. Foreningens medlemmer bidrager i gennem deres arbejde til proaktivt at sikre det danske velfærdssamfund.

Danske Risikorådgiveres formål er at udbrede kendskabet til og at være forum for risikostyring i Danmark. Foreningen skal være på forkant med udviklingen og medvirke til at dygtiggøre foreningens medlemmer gennem videns- og erfaringsudveksling, efteruddannelse og udvikling af viden og værktøjer.