Danske Risikorådgivere er altid åbne for forslag fra medlemmerne

En projektgruppe, DR20, bestående af et udvalg af medlemmer drøftede i 2011 Danske Risikorådgivere, hvordan de kunne tænke sig at foreningen udviklede sig hen imod 2020.

Gruppen har formuleret et katalog over ideer til og mulige tiltag for, hvordan foreningen kan sikre det som virker i foreningen i dag, samtidig med at foreningen og medlemmerne styrkes på andre områder. .

Læs resumé fra mødet her.

Læs den fulde rapport fra mødet her.