Placering: NYHEDER
lagt op

Elever lærer om brand på 500 skoler landet over

Flere end 500 skoler landet over sætter brandforebyggelse på skemaet i uge 40. Målet er, at børn og unge skal vokse op til at blive brandsikre voksne. Læs mere

Placering: NYHEDER
lagt op

Træbyggeri fører ikke til bybrande

Brandfælde, ildstorm, altødelæggende bybrande. Ordene er mange og frygten stor, efter at materialet til en arkitektkonkurrence blev offentliggjort i forbindelse med opførelsen af den nye [...]

Temadag 31. oktober

Danske Risikorådgivere afholder temadag i samarbejde med ACTAS

Placering: NYHEDER
lagt op

Undgå brand i naturen: Tjek Brandfare.dk

Sidste år var der rekordmange naturbrande i løbet af den knastørre sommer… Læs mere på Danske Beredskabers hjemmeside

Placering: NYHEDER
lagt op

Risikokonference 2019 – Kriminalitetsudviklingen i Danmark

De smukke omgivelser på Hotel Koldingfjord satte i år rammerne for Dan- ske Risikorådgiveres risikostyringskonference. 140 medlemmer havde valgt at deltage på konferencen, hvor hovedemnet var [...]

Placering: Forside, NYHEDER
lagt op

Danske Risikorådgiveres Årskonference 2019

Danske Risikorådgivere inviterer til Risikostyringskonference, hvor vi igen stiller skarp på aktuelle risici og udfordringer, som kommunerne står over for. Overskriften for [...]

Nyt øvelseskoncept for kommunernes krisestyring

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et øvelseskoncept til at understøtte kommunernes evne til at håndtere krisesituationer på strategisk niveau. Konceptet kan også anvendes af andre [...]

Placering: NYHEDER
lagt op

Nye sektorstrategier skal ruste samfundet mod cyberangreb

Regeringen præsenterede i går en række nye strategier, som skal styrke indsatsen mod cyberangreb inden for seks samfundskritiske sektorer. Læs mere

Projekt skal forebygge ulykker blandt brandfolk

Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber og Falck er gået sammen om et projekt, der skal nedbringe antallet af arbejdsulykker for brandfolk.

Danske Risikorådgiveres temadag 2018

Den 25. oktober 2018 blev Danske Risikorådgiveres årlige temadag afholdt. Samarbejdspartner DBI var vært for de faglige indlæg inden deltagerne fortsatte til besøg i Mærsk Tårnet og til middag og [...]