Placering: NYHEDER
lagt op

Undgå brand i naturen: Tjek Brandfare.dk

Sidste år var der rekordmange naturbrande i løbet af den knastørre sommer… Læs mere på Danske Beredskabers hjemmeside

Placering: NYHEDER
lagt op

Risikokonference 2019 – Kriminalitetsudviklingen i Danmark

De smukke omgivelser på Hotel Koldingfjord satte i år rammerne for Dan- ske Risikorådgiveres risikostyringskonference. 140 medlemmer havde valgt at deltage på konferencen, hvor hovedemnet var [...]

Placering: Forside, NYHEDER
lagt op

Danske Risikorådgiveres Årskonference 2019

Danske Risikorådgivere inviterer til Risikostyringskonference, hvor vi igen stiller skarp på aktuelle risici og udfordringer, som kommunerne står over for. Overskriften for [...]

Nyt øvelseskoncept for kommunernes krisestyring

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet et øvelseskoncept til at understøtte kommunernes evne til at håndtere krisesituationer på strategisk niveau. Konceptet kan også anvendes af andre [...]

Placering: NYHEDER
lagt op

Nye sektorstrategier skal ruste samfundet mod cyberangreb

Regeringen præsenterede i går en række nye strategier, som skal styrke indsatsen mod cyberangreb inden for seks samfundskritiske sektorer. Læs mere

Projekt skal forebygge ulykker blandt brandfolk

Beredskabsstyrelsen, Kommunernes Landsforening, repræsentanter for de kommunale redningsberedskaber og Falck er gået sammen om et projekt, der skal nedbringe antallet af arbejdsulykker for brandfolk.

Danske Risikorådgiveres temadag 2018

Den 25. oktober 2018 blev Danske Risikorådgiveres årlige temadag afholdt. Samarbejdspartner DBI var vært for de faglige indlæg inden deltagerne fortsatte til besøg i Mærsk Tårnet og til middag og [...]

Placering: NYHEDER
lagt op

Analyse: Markbrande bag stigningen i naturbrande

Det er i høj grad markbrande, der ligger bag det høje antal naturbrande i år, viser en ny analyse. For andre typer naturbrande var den formodede brandårsag ofte skødesløs omgang med [...]

Placering: NYHEDER
lagt op

Risikostyring, Sort Sol og Ghost Walk

Langmach Ribe inviterede til inspirationsdag i samarbejde med Danske Risikorådgivere den 20. september. Det var en dag fyldt med ny faglig inspiration, nye oplevelser – kulturelle og kulinariske [...]

Placering: NYHEDER
lagt op

Den Kriminalpræventive Pris 2019

Nominer en person, et projekt eller en gruppe, som har gjort sig fortjent til en påskønnelse for en særlig indsats! Læs mere