Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Danske Risikorådgivere udbyder derfor i samarbejde med COK en ny risikouddannelse, som
sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra
start til slut, herunder de nødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en
risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Læs mere og tilmeld dig her