Risikostyringskonference 2017

Risikostyringskonference 2017

– Kommunernes Fremtid – udfordringer og risici

Vi glæder os til at se medlemmer fra Danske Risikorådgivere til konference den 27. og 28. april 2017, hvor vi igen vil have spændende emner til diskussion.

Programmet kan findes her

Reportage fra konferencen kan findes her

Billeder fra konferencen kan findes her