Lov om ændring af lov om social service

Ændring af Serviceloven åbner mulighed for, at kommuner og regioner kan tegne ulykkes- og ansvarsforsikringer for frivillige. (det har hidtil ikke været lovligt).

Loven træder i kraft pr. 1. juli 2017.

Læs mere