Den certificerede risikorådgiveruddannelse

Ny uddannelse med fokus på risikostyring på strategisk og operationelt niveau.

Det offentlige risikostyringsbillede har aldrig været mere komplekst og aldrig har behovet forkobling mellem politik, strategi og handleplaner været større.

Danske Risikorådgivere udbyder derfor i samarbejde med COK en ny risikouddannelse, som sætter fokus på risikostyring på strategisk og operationelt plan.

Uddannelsen sætter dig i stand til at arbejde professionelt med risikostyringsprocessen fra start til slut, herunder de nødvendige forandringsprocesser, der skal til for at skabe en risikostyringskultur blandt ledelse og medarbejdere.

Læs mere om uddannelsen her