Rapport over de største risici for det danske samfund

Beredskabsstyrelsen har udarbejdet rapporten Nationalt Risikobillede, som peger på hændelsestyper, der udgør store risici for Danmark. Du kan læse rapporten på Beredskabsstyrelsens hjemmeside her