I bedste fald

I sommer satte Arbejdstilsynet fokus på faldulykker på arbejdspladsen fordi hver femte alvorlige ulykke hører under kategorien snubleulykker. Nedenfor fortæller arbejdsmiljøkonsulent Jane Hoffmann, hvordan man allerede sidste efterår valgte at sætte fokus på faldulykker i Region Midtjylland, hvilket har udmøntet sig i kampagnen I bedste fald. Kampagnens formål er at mindske faldulykker på blandt andet Aarhus Universitetshospital.

Læs artiklen her