Kriminaliteten falder og færre kommer i fængsel

Færre forbrydelser mindsker presset på Kriminalforsorgens institutioner, og Kriminalforsorgen kvitterer ved at justere sin kapacitet.
Læs mere