Indbrud i erhvervsvirksomheder er faldet med 53 procent

Indbrudstallene for 2014 er kommet, og af dem kan man læse, at indbrudskurven for privathjem endelig er knækket. 36.628 indbrud i private hjem i Danmark i 2014 betyder at tallet er faldet med knap 17 procent på et år. Mens indbrudstallene de sidste fem år er faldet næsten 25 procent i privatboliger, er faldet i erhverv på hele 53 procent.

Læs mere