Lex Futura - digital compliance

Lex Futura – digital compliance er et konsulentfirma stiftet af Charlotte Bagger Tranberg.

Virksomhedsnavnet Lex Futura – digital compliance har to led. Det første led refererer til fremtidige regler. Det andet led til overholdelse af fremtidige regler vedrørende hele det digitale område med betydning for en given organisation. Samlet set sikring af, at virksomheder, myndigheder og organisationer efterlever alle relevante digitale regler, som har betydning for organisationen.

Lex Futura rådgiver om alle de regler, som organisationer skal efterleve i vores digitale samfund. Regler er både egentlig lovgivning fra EU, Danmark og andre lande, hvor en koncern har datterselskaber. F.eks. databeskyttelsesforordningen (GDPR), den danske databeskyttelseslov, NIS-2-direktivet, cookie-bekendtgørelsen.

Regler er også, de regler som en organisation selv fastlægger – politikker, procedurer, retningslinjer, Standard Operational Procedures (SOP). Alt sammen med det formål at sikre, at organisationen overholder relevante lovgivning.

Regler er også regler på det digitale område, som er på vej, og som dermed får betydning for organisationer, som bliver omfattet af dem. Kommende regler påvirker derfor både organisationernes strategiske arbejde og udvikling af nye produkter. Konkret er der f.eks. tale om udkastet til AI-forordningen (EU), udkastet til Cyber Resilience Act (EU) og udkastet til European Health Data Space (EU).

Lex Futura har en fast samarbejdsrelation med virksomheden Cookie Information, hvor Charlotte Bagger Tranberg fungerer som Director og Digital Compliance. Cookie Information tilbyder software baserede løsninger vedr. databeskyttelse (GDPR og andre regelsæt vedr. databeskyttelse), rettet mod privat virksomheder og offentlige myndigheder og organisationer, som har fokus på digitale rettigheder og digital compliance.