Neugebauer Clan

Neugebauer Clan er en full-service advokatvirksomhed inden for alle områder af forsikring & erstatning samt liv & pension. Vores højt specialiserede advokater og jurister arbejder med konfliktløsning ved domstolene, i voldgift, ved forligsforhandlinger og som mediatorer samt med regulatoriske spørgsmål i forhold til policer, forsikringsbetingelser og etablering/outsourcing. Vi supplerer vores praktiske erfaring med forfattervirksomhed og undervisning målrettet klienten eller på kurser og konferencer i bredere forstand. Vores klienter beskriver vores rådgivning som effektiv, målrettet og løsningsorienteret.

Læs mere på www.nclaw.dk