EFI Global

EFI Global er en markedsledende global rådgivningsvirksomhed, med fokus på undersøgelse og udredning af skader i bygninger. Det omfatter bygnings-, miljø og brandtekniske undersøgelser, samt tilknyttede specialydelser som f.eks. laboratorieanalyser. EFI står for ”Engineering & Fire Investigations”.

Samlet har EFI Global over 800 medarbejdere, fordelt i 13 lande. Stærkest er EFI Global i Nord- og Sydamerika, men er også repræsenteret i Australien, New Zeland, Asien og Europa.

Fra Goritas til EFI Global

EFI Globals aktiviteter i Danmark har rødder i Goritas, som i 2023 skiftede navn og blev en del af EFI Global.  Vi har gennem mange års arbejde opnået bred accept som uafhængige og uvildige eksperter. Opretholdelse af denne uvildighed er helt afgørende, da vores konklusioner ofte kan have stor betydning for de berørte parter. I Vi har særligt fokus på fire specifikke områder: Svamp, insekter og træ; Skimmel, fugt og indeklima; Byggeteknik og bygningsfysik; Miljøkritiske stoffer.

Vores mål er at levere undersøgelser, analyser og rådgivning på højeste faglige niveau, og kommunikere det på en forståelig og let anvendelig måde. Vi arbejder til gavn for bygninger og mennesker. Vi har en byggeteknisk indgangsvinkel, og er praktisk orienterede, både ved undersøgelser og ved udarbejdelse af rapporter.

Laboratorieanalyser udføres på vores eget laboratorium, hvilket udover en bred service til vores kunder, også sikrer, at vore bygningsundersøgere altid besidder den nødvendige biologiske/kemiske viden.