ARK

ARK Advokater er Danmarks største specialistkontor inden for forsikrings- og erstatningsret. Vi er dedikerede til at yde komplet rådgivning til forsikrings- og pensionsbranchen, erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder. ARK’s partnere og advokater er blandt de bedste i landet inden for deres felt, ligesom de ofte benyttes som foredragsholdere. Vores kommunikation er ligefrem, og vi stræber efter at levere klar og forståelig rådgivning til vores klienter på højeste kvalitetsniveau. Samtidig sætter vi en ære i at forstå vores klienters forretning og behov. Vores rådgivning er altid individuelt tilpasset, så den er relevant for den enkelte klient, ligesom vi via et tæt samarbejde med klienten forsøger at sikre det bedste resultat.

Vores klienter beskriver os som "meget kompetente og har et højt fagligt niveau", "super gode sparringspartnere" og "kompetente og meget engageret medarbejdere, der med stor viden indenfor ASL-sager formår at gennemgå afgørelser fra AES med faglig høj kvalitet og heraf formår at komme med en vedbegrundet indstilling".

Læs mere på www.arklaw.dk