Forsikrings Akademiet

Et fælles uddannelseshus for forsikring- og pensionsbranchenForsikringsbranchen grundlagde i 1953 i fællesskab sin egen skole, da der ikke var – eller er – andre relevante muligheder for at få uddannet sine medarbejdere til at varetage jobs i branchen.

Siden 1953 har Forsikringsakademiets uddannelser således dannet det uddannelsesmæssige grundlag for de af forsikringsbranchens medarbejdere, som arbejder med forsikring som fag, dvs. assurandører, kunderådgivere, skadebehandlere, taksatorer, underwritere, policebehandlere, m.m.

Forsikringsakademiet er ejet af 130 aktionærer, som repræsenterer forsikringsselskaber, pensionsselskaber, arbejdsmarkeds-selskaber, forsikringsmæglere og banker. Alle større virksomheder inden for disse brancher er aktionærer i Forsikringsakademiet og bakker dermed op om Forsikringsakademiets uddannelser, som er 100 % arbejdsmarkedsdrevne.

Forsikringsakademiets uddannelser er brancheuddannelser, som hele forsikringsbranchen i Danmark bruger og bakker op om. Uddannelserne er defineret på baggrund af deres relevans for de konkrete jobfunktioner, som er i forsikrings- og pensionsbranchen. Hele branchen finansierer selv uddannelserne med ønsket om, at deres indhold, relevans, niveau og uddannelsesramme kontinuerligt passer til branchens behov, og uddannelserne anvender således state-of-the-art læringsmetoder baseret på de nyeste neuroscience læringsteorier.
Siden 1953 har branchen i fællesskab formået at udvikle en professionel standard, som både kunder, myndigheder og andre uddannelsesinstitutioner anerkender og har tillid til.

Læs mere om vores uddannelser på www.forsikringsakademiet.dk eller kontakt kundeservice@foak.dk for mere info.