Poul Schmith - Kammeradvokaten

Poul Schmith er et full-service advokatfirma. Vi tilbyder vores kunder specialiseret, juridisk rådgivning inden for højt regulerede og samfundskritiske sektorer på tværs af det offentlige og private erhvervsliv.

Vi tilbyder blandt andet specialiseret rådgivning inden for følgende områder:

  • Tvister om offentlige myndigheders forhold (dvs. statslige, regionale og kommunale myndigheder). Sager om, hvad det offentlige må, om en afgørelse er gyldig, hvorvidt det offentlige er erstatningsansvarlig etc.
  • Komplekse (kommercielle og ikke kommercielle) tvister. Sager med stor teknisk eller juridisk kompleksitet. Store rets- og voldgiftssager om f.eks. it-systemer, minedrift, store kontraktkomplekser etc. I disse sager kommer firmaets tværfaglighed og omfattende erfaring med proceshåndtering, sagsstyring og håndtering af store sagskomplekser kunderne til gavn.
  • Tvister om menneskerettigheder. Sager om grænserne for de indgreb myndighederne må gøre i borgeres menneskerettigheder, og om de offentlige myndigheders pligt til at beskytte borgernes menneskerettigheder.

I kraft af firmaets mangeårige rolle som kammeradvokat er vi statens foretrukne advokat. Denne særlige rolle indebærer, at vi bærer et stort ansvar på fællesskabets vegne. Det er derfor også et helt grundlæggende princip for virksomheden, at vi udviser respekt over for kunder og kolleger og også overfor kunders kontrahenter og eventuelle modparter.

Som virksomhed tager vi også bæredygtighed alvorligt. Det gør vi ved at bidrage til, at vores kunder kan agere ansvarligt og bæredygtigt i deres valg og langsigtede løsninger. Men også når det gælder firmaets fokus på bæredygtige beslutninger i forhold til den grønne omstilling eller i det menneskelige aspekt, hvor vi har programmer for blandt andet sundhed, diversitet og talentudvikling samt ansvarlig og moderne ledelse. Det ligger i naturlig forlængelse af vores kerneværdi om altid at udvise ordentlighed i både ord og gerning.

Du kan læse mere om virksomheden, vores services mv. på www.poulschmith.dk