Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #01, januar 2024

Vinterforanstaltninger - is, sne og kulde


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger!

Rundt omkring i kommunerne er der nu fokus på vinterforanstaltninger.

Vintertiden er ofte lig med mange arbejdsulykker som følge af fald på glatte fortove og stier samt mange frost- og vandskader på bygninger, løsøre og materiel.

Sundhedspersonalet og de som sørger for udbringning af mad til ældre og handicappede borgere, er dem, der erfaringsmæssigt er mest udsatte. Mange kommuner har valgt at udlevere pigsko eller anden form for sikkerhedssko til udgående medarbejdere, så de kan stå fast i vintervejret.

Bygningerne er om vinteren specielt udfordret af frost og sne. Ikke tilstrækkeligt isolerede vandrør kan sprænge og give vandskader, og fygesne kan komme ind ved selv de mindste sprækker og revner i taget. Alene de bygningsmæssige krav om udluftning på lofter giver mulighed for fygesne. Så længe der er frost er der fred og ingen fare, men når temperaturen stiger til plusgrader og sneen bliver til vand, så kommer problemerne. Fygesne skal fjernes inden det smelter og medfører vandskader i bygningerne.

Frosten er en alvorlig trussel for rør, der er placeret på særlig udsatte steder som f.eks. i skunkrum, under vinduespartier og i nærheden af yderdøre. I vinterperioder, hvor nattemperaturerne er lave, skal man ikke spare på varmen ved at lukke for radiatoren eller stoppe cirkulationspumpen.

Skader på vandrørene sker, fordi vandet udvider sig, når det fryser. Det betyder, at der kan komme revner og utætheder i vandrørene, da der ikke er plads til, at det frosne vand kan udvide sig. Vandrør, der ikke kan holdes frostfri, bør i vinterperioden tømmes for vand.

Bygningsforsikringer dækker normalt ikke skader som følge af fygesne eller skader efter frostsprængninger i utilstrækkeligt opvarmede rum – så også af denne grund er det vigtigt at være opmærksomme og få fjernet sne på lofter inden tøvejret sætter ind, og sørge for tilstrækkelig opvarmning i rum med ikke isolerede rør.

Husk at fjerne istapper og sne fra kommunens bygninger hvis de risikerer at falde ned i hovedet på folk. Ifølge ordensbekendtgørelsen skal alle grundejere sørge for at advare forbipasserende og opsætte forsvarlige afspærringer, hvis der er fare for at sne, istapper, tagsten eller lignende kan skride ned fra husets tag. Derudover skal man hurtigst muligt sørge for at fjerne sne og istapper.

Bilerne skal selvfølgelig være "toptunede" og have påmonteret vinterdæk. De simple råd ved vinterkørsel er: tilpas hastigheden, undlad så vidt muligt at bruge bremse og undgå pludselige bevægelser i rattet.

Fortsat god vinter med ikke for mange skader.

Tilbage til oversigten