Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #08, september 2023

Trusler og chikane mod offentligt ansatte


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger

Bekymrende mange borgere råber ad og truer kommunalt ansatte.

Særligt sagsbehandlere og rådgivere bliver i stigende grad truet og chikaneret, lyder det fra kommuner og fagforeninger – de er ansigtet på et komplekst system.

Ansatte får dødstrusler, ridser i bilen og hænges ud offentligt. Den stigende grad af trusler og chikane kan føre til sygdomme som PTSD, depression og stress.

Antallet af politianmeldelser om krænkelse, trusler og fornærmelig tiltale mod offentligt ansatte på landsplan er steget i de senere år. I 2022 var der 2.984 anmeldelser af den type sager viser tal fra Rigspolitiet. Tallene dækker over offentligt ansatte minus politibetjente. Antallet af sager er stadig stigende og har i første halvår 2023 passeret 1.700.

Ifølge kommuner og fagforeninger er det særligt de ansatte, der er i tæt kontakt med borgerne, hvor der skal træffes afgørelser, som i stigende grad bliver krænket, chikaneret, intimideret og truet. Det er blandt andre sagsbehandlere og rådgivere på jobcentre og borgerservicecentre.

Borgerne har svært ved at finde rundt i og leve op til de regler og krav, der er, når man har brug for hjælp fra det offentlige. Derfor kan det opleves som om de ikke får den hjælp, de har brug for. Man skal lære regler, procedurer og et komplekst system at kende og udfylde formularer og skaffe dokumentation. Det er stressende og svært at navigere i for udsatte borgere.

Kommunerne stiller de samme krav til borgerne uanset, om ledighed er det eneste problem, eller om de også har sygdom eller misbrug ”at kæmpe med”. De mange krav kan for nogle føles som en mistro til dem.

Politikere taler ofte negativt om de opgaver, kommunerne varetager. Det kan få borgerne til at føle, at politikerne deler deres vrede, og at den er berettiget. Deres nedsættende tale om administrative opgaver og visse grupper af offentligt ansatte kan brede sig til en legitimering der medfører, at borgerne kommer ind ad døren med negative forventninger. Det kan præge hele samarbejdet fra starten.

Frustrationerne går i sidste ende ud over de ansatte, fordi de er ansigtet på systemet.

De ansatte kan lave fejl, men det giver ikke borgerne ret til at lade vreden gå ud over kommunernes medarbejdere på den måde.

På dette område har kommunernes HR- og arbejdsmiljøafdelinger en fælles opgave at løse i organisationen, så truede og chikanerede medarbejdere får den nødvendige hjælp og opbakning.

Tilbage til oversigten