Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #05, maj 2023

Droneflyvning


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger

Anvendelse af droner til videooptagelser og fotos fra luften er efterhånden et almindeligt redskab for kommunerne i forbindelse med planlægning, kontrol og miljøovervågning.

Når man anvender droner, er det vigtigt, at man er bekendt med og nøje overholder lovgivningen på området.

I Danmark flyves efter to forskellige regelsæt. Ét regelsæt, der er reguleret via EU og ét regelsæt som reguleres i Danmark.

I mange år var det kun Trafikstyrelsen, der fastsatte reglerne i Danmark. Siden 2021 har EU overtaget det overordnede ansvar for reglerne og har designet et fælles regelsæt i alle EU-lande. Dette regelsæt er ufravigeligt og definerer blandt andet, hvor højt man må flyve, hvor tæt du må flyve på andre mennesker og andre sikkerhedsrelaterede ting.

EU har opstillet en række krav til pensum på uddannelsen som dronepilot bl.a. en grundig gennemgang af dronens teknik, luftfartsregler, menneskelig ydeevne, meteorologi og operationelle procedurer - altså procedurer for, hvordan man overholder lovgivningen i forskellige situationer.

Alle lande har forskelligt syn på ting som luftfartssikkerhed, privatlivets fred og naturbeskyttelse. Derfor har hvert enkelt EU-land deres eget nationale regelsæt, som man også skal tage hensyn til ud over de mere overordnede EU-regler. Her fremgår det bl.a. hvor tæt man må flyve på fængsler, flyvepladser eller privat grund.

Når man flyver drone i Danmark, skal man enten være registreret som droneoperatør, når man flyver privat, eller være tilknyttet en virksomhed eller organisation, der er registreret som droneoperatør. Hvis dronen er et legetøj, skal man ikke registreres som fjernpilot. Et legetøj er droner uden kamera med en vægt på under 250 gram.

Registrering sker via Trafikstyrelsen.

Når man er registreret som droneoperatør, skal operatørregistreringsnummeret påsættes dronen.

Droner skal være dækket af en gyldig ansvarsforsikring. Altså en forsikring, der dækker skader på tredjepart. Kommuner, der selvforsikrer på ansvarsområdet, kan også selvforsikre på dette område.

Det er operatøren, der er ansvarlig for, at dronen er forsikret, at dronen vedligeholdes efter forskrifterne og at tilknyttede fjernpiloter har den rette uddannelse.

Det er vigtigt, at kommunerne har sat sig grundigt ind i reglerne på området, så man kan udføre droneflyvning sikkert og forsvarligt uden at udsætte borgere for unødvendige risici eller chikane.

Tilbage til oversigten