Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #03, marts 2023

Sirene varslingssystem


Leder, af Peter Oriat

Kære Kolleger

Når der ved større ulykker og katastrofer er akut livsfare for et større antal mennesker, kan myndighederne varsle befolkningen ved hjælp af det landsdækkende sirene varslingssystem.

Sirenerne lyder først med "Fare"-signalet, som er en tone, der gentages fire gange i løbet af 45 sekunder. Tonen stiger hurtigt og falder langsomt, og der er pause mellem gentagelserne. Fare-signalet gentages efter fire minutter. Det betyder: Gå ind og søg information på TV 2 og DR. Informationen vil blive offentliggjort hurtigst muligt, efter at sirenerne har lydt.

Når der ikke længere er fare på færde, lyder et "Faren er forbi"-signal, som er en lang ensartet tone, der varer i 45 sekunder.

Sirenerne testes en gang om året. Det er altid den første onsdag i maj kl. 12.00.

Sirenerne drives og vedligeholdes af Beredskabsstyrelsen, men det er Politiet, der beslutter at udsende varsel og starter sirenerne. Der kan udsendes sirenevarsling med alle sirener på én gang, eller der kan varsles i enkelte regionale eller lokale områder. Politiet kan også starte sirenerne enkeltvis og på den måde varsle i afgrænsede områder.

Der er opsat 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere. Sirenerne kan høres af omkring 80 % af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Hvis der er akut fare for menneskeliv, udsender myndighederne en beredskabsmeddelelse. Den bringes af DR, TV 2 og på politi.dk og oplyser, hvordan befolkningen i det berørte område skal forholde sig.

Der vil aldrig blive hylet med sirenerne, uden at der først er udsendt en beredskabsmeddelelse. Omvendt kan der i særlige tilfælde godt udsendes en beredskabsmeddelelse uden at hyle med sirenerne.

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet lancerer med udgangen af marts 2023 et nyt varslingssystem. Systemet kaldes for S!RENEN og kan advare befolkningen i specifikke områder via deres mobiltelefoner.

Advarsler via S!RENEN er som udgangspunkt et supplement til beredskabsmeddelelser og aktivering af de fysiske varslingssirener. Dvs. at politiet på egne eller andre myndigheders vegne kan udsende advarsler til borgerne i et givent fareområde via mobiltelefoner i tilfælde af en akut situation af livstruende karakter for et større antal mennesker. Det betyder, at for langt de fleste danskere vil en advarsel via S!RENEN kun være noget, de oplever én gang om året – nemlig ved den årlige test første onsdag i maj.

Teknologien bag S!RENEN kaldes "cell broadcast". Det fungerer sådan, at mobilselskabernes telemaster transmitterer advarsler via et envejs-radiosignal til mobile enheder i det område, som politiet har markeret som farligt. Alle nyere mobiltelefoner kan modtage advarsler via S!RENEN. Man skal ikke downloade en app eller tilmelde sig, men man skal sørge for, at styresystemet på telefonen er opdateret. Det er ikke muligt at slå advarsler fra S!RENEN fra på sin mobil.

Risikostyringskoordinatorerne må være a'jour med det nye varslingssystem og må kunne vejlede forvaltninger og institutioner om, hvorledes man skal forholde sig ved sirene varsling.

Tilbage til oversigten