Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #02, februar 2023

Brandsikkerhed på plejehjem


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger.

I 2022 blev der givet over 3.000 påbud for mangelfuld brandsikkerhed på landets plejehjem.

De seneste 6 år er mere end 30 mennesker omkommet i brande på plejehjem. De mange dødsbrande medførte, at alle landets plejehjemsbygninger i 2018 undersøgt for mangler ved brandsikringen.

Undersøgelsen viste udbredte og ulovlige problemer. Kommunerne fik derfor krav fra den daværende minister om at sikre, at alle plejehjem lever op til lovkravene. En kommune har pligt til at få styr på alle ulovlige forhold, den kender til.

Nu næsten 5 år senere er der kommuner, der endnu ikke har fået styr på de ulovlige brandsikkerhedsforhold på deres plejehjem, viser en gennemgang foretaget af Danmarks Radio.

Nogle kommuner påberåber sig uklarhed om reglerne på området som årsag til den mangelfulde sikkerhed.

De driftsmæssige forskrifter vedrørende brandsikkerhed har været der i mange år, så det er der ikke noget nyt i. Det nye består i, at reglerne i 2018 blev skrevet ind i Bygningsreglementet, og at kravene til bl.a. kontrol og dokumentation dermed blev præciseret.

I 2022 kom så den nye brandsynsbekendtgørelse, som betyder, at myndighederne nu kontrollerer, om plejehjem, hospitaler, institutioner og andre bygninger med særlig driftsmæssig anvendelse lever op til BR18-kravene til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden. Gør de ikke det, risikerer de påbud, når Beredskabet går brandsyn.

Problemerne omfatter bl.a. manglende brandsikre glasvægge ud til flugtveje og brandsikre døre samt rør til sprinkleranlæg.

Foruden de fysiske krav, kan påbud gives, hvis personale ikke er bekendt med instruks om evakuering på plejehjemmet eller hvis møbler spærrer for flugtveje.

Det er helt uacceptabelt, at de påpegede ting ikke er etableret.

Risikostyringskoordinatorerne må medvirke til, at få brandsikkerheden på plejehjemmene bragt i orden, så beboere ved brand kan reddes ud i tide. Det er vigtigt, at beboerne også i forhold til brand er trygge ved at bo på plejehjem.

Danske Risikorådgivere har samarbejdspartnere, der kan hjælpe kommunerne med at sikre, at kravene til drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden overholdes.

Tilbage til oversigten