Tilbage til oversigten

Risikorådgiveren #01, januar 2023

Kontrollerede strømafbrydelser


Leder, af Peter Oriat

Kære kolleger.

Usikker energiforsyningssikkerhed har medført, at der i vinterhalvåret i spidsbelastningstidspunkter kan opstå risiko for gennemførelse af kontrollerede strømafbrydelser.

Energikrisen er skyld i, at børnehaver nu er i fuld gang med at købe lagre af blandt andet torskerogn og knækbrød, og at kommuner over hele landet forbereder sig på, at der kan blive lukket for strømmen.

Ifølge Energistyrelsen vil der i givet fald blive tale om kontrollerede strømafbrydelser, hvor myndighederne vil slukke for strømmen i dele af landet i op til 2 timer ad gangen.

For at undgå nødvendigheden af dette er det centralt besluttet, at man skal sænke temperaturen i offentlige bygninger til 19 grader og slukke for al unødvendig udendørsbelysning på offentlige bygninger. Samtidig har danskerne generelt skruet ned for elforbruget. Men det har ikke været nok til at garantere, at danskerne her i vinterhalvåret undgår at få lukket for strømmen.

Energistyrelsen og Kommunernes Landsforening (KL) har opfordret kommunerne til at forberede beredskabsplaner, så de er klar, hvis strømmen svigter.

Alle kommuner har gennemgået deres beredskabsplaner for at sikre, at en strømafbrydelse ikke får konsekvenser for særligt sårbare. Det er specielt vigtigt at have blik for sårbare borgere, it-systemer og kritiske funktioner på eksempelvis plejehjem.

En børnehave eller vuggestue kan godt klare et par timer uden strøm, men det kan være livsnødvendigt at opretholde strømmen til plejehjem.

I Syddjurs kommune har man nedsat et kriseberedskab, der laver planer for, hvad man gør, hvis nødkald på plejehjem eller mobilforbindelserne til hjemmeplejen rammes af en strømafbrydelse.

I Hillerød kommune og i Egedal kommune har man i daginstitutionerne opbygget et forråd af mad, der kan tilberedes uden strøm. Hillerød kommune har sendt nødpakker med batterier, lommelygter og bøger ud til områdets daginstitutioner.

Energistyrelsen oplyser, at man nogle dage i forvejen vil kunne se, om der er risiko for en kontrolleret strømafbrydelse. I så fald vil Energistyrelsen udsende et generelt varsel om risikoen.

Før myndighederne skrider til strømafbrydelser, forsøger de først at øge produktionen af strøm eller at få danskerne til at spare endnu mere på strømmen.

Risikostyringskoordinatorerne er i vid udstrækning involveret i gennemførelsen af disse forebyggende tiltag i kommunerne og regionerne, så ud over de sædvanlige vinterforanstaltninger i forhold til medarbejdere, borgere, brugere, bygninger, løsøre og anlæg må vi have risiko for strømafbrydelser med i planlægningen.

Tilbage til oversigten